Σχετικά με εμάς

Η DataLife ιδρύθηκε το 2018 με όραμα την διάθεση, παραμετροποίηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται είναι η δευτεροβάθμια περίθαλψη, και συγκεκριμένα τα νοσοκομεία (ιδιωτικά και δημόσια), τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και οι οίκοι ευγηρίας. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χάρη στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της, η DataLife εξυπηρετεί φορείς υγείας σε κάθε γωνία της Ελλάδας.

Αρχικά, τα προγράμματα μηχανοργάνωσης κλινικής αναπτύχθηκαν με αποκλειστικό στόχο την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και των δημόσιων φορέων. Πλέον οι προτεραιότητες μιας σύγχρονης κλινικής έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Η ασφάλεια των δεδομένων, η ευελιξία, η συμμόρφωση με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, η μείωση των λαθών, η πρόσβαση στην πληροφορία από παντού είναι μόνο μερικές από τις ανάγκες των φορέων υγείας.

Στην DataLife θεωρούμε ότι ο υποστηρικτικός ρόλος της τεχνολογίας είναι πλέον παρελθόν. Στη νέα πραγματικότητα, οι λύσεις πληροφορικής μπαίνουν στο επίκεντρο της καθημερινής λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων σε κάθε κλινική. Το πληροφοριακό σύστημα υγείας DataLife συνδυάζει προηγμένες λειτουργίες ERP με έναν πρότυπο φάκελο υγείας, προσφέροντας πολλά περισσότερα από συμμόρφωση με τους επίσημους φορείς.

Η ομάδα μας

Προγραμματιστές Προγραμματιστές
Project managers Project managers
Testers και υπεύθυνοι ποιότητας Testers και υπεύθυνοι ποιότητας
Επιστήμονες υγείας Επιστήμονες υγείας
Διαχειριστές βάσεων δεδομένων Διαχειριστές βάσεων δεδομένων
Marketing specialists Marketing specialists

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του DataLife στηρίζονται στη δεκαετή εμπειρία της ομάδας στην μηχανοργάνωση κλινικών. Από κοινού με τους πελάτες μας αναλύσαμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους, ορίσαμε τις προτεραιότητες και καταλήξαμε στην αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος. Έχοντας υλοποιήσει την πρώτη έκδοση του περιβάλλοντος χρήσης, συλλέξαμε αναφορές προβλήματος και σχόλια από τους χρήστες και τα επιλύσαμε. Μετά την οριστικοποίηση της πρώτης έκδοσης και την παραγωγική χρήση από όλους τους πελάτες, ο κύκλος ανατροφοδότησης συνεχίζεται για τη διαρκή βελτίωση του λογισμικού.

English