Σχετικά με εμάς

Η DataLife Πληροφοριακά Συστήματα Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 2018 με όραμα την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και διάθεση πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας, και συγκεκριμένα τα νοσοκομεία (ιδιωτικά και δημόσια), τα κέντρα αποκατάστασης και οι οίκοι ευγηρίας. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Στην αγορά των προγραμμάτων μηχανοργάνωσης κλινικής υπάρχει κορεσμός. Ωστόσο, οι υπάρχουσες λύσεις είναι πλέον τεχνολογικά παρωχημένες και συντηρούνται δύσκολα. Η τεχνολογία δίνει εύχρηστα και άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία που λύνουν τα χέρια τόσο στις εταιρείες πληροφορικής, όσο και στους τελικούς χρήστες. Στόχος της DataLife είναι να εκμεταλλευθεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα που δίνουν στους παρόχους υπηρεσιών υγείας το απαραίτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ομάδα μας

English