Οίκοι ευγηρίας

Ξεκινώντας από την τήρηση του ημερολογίου περιθαλπόμενων και του βιβλίου αποθανόντων, μέχρι την τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και την αναλυτική παρακολούθηση της αποθήκης, το DataLife καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μηχανογράφησης μιας σύγχρονης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων.

Οργάνωση καθημερινότητας

Το DataLife προσφέρει τις κατάλληλες λειτουργίες για την καθημερινή ζωή σε έναν οίκο ευγηρίας, είτε πρόκειται για την ατομική φροντίδα, είτε για θεραπείες, είτε για ομαδικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Κάθε τρόφιμος έχει το προσωπικό του ημερήσιο πρόγραμμα ατομικής υγιεινής, ψυχολογικής υποστήριξης και φυσικοθεραπείας. Αντίστοιχα, κάθε εργαζόμενος (νοσηλευτής, φροντιστής, φυσικοθεραπευτής κ.λπ.) γνωρίζει εύκολα και γρήγορα τις εργασίες της ημέρας που τον αφορούν.

Οικονομική διαχείριση

Ο ατομικός λογαριασμός κάθε τροφίμου πιστώνεται και χρεώνεται με την έκδοση παραστατικών, όπως η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η απόδειξη είσπραξης κ.ά. Τα παραστατικά εσόδων διαβιβάζονται στο myDATA της ΑΑΔΕ με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, είναι δυνατή η καταγραφή τακτικών χρεώσεων του ασθενούς, όπως πάνες, φάρμακα, εξετάσεις, για την παραγωγή του ανάλογου παραστατικού στο τέλος του μήνα. Το σύνολο των μηνιαίων κινήσεων μεταφέρεται εύκολα στον εξωτερικό λογιστή της επιχείρησης, σε μορφή excel ή pdf. Παράλληλα με το λογιστικό κύκλωμα, είναι δυνατή η μηχανογραφημένη τήρηση αποθήκης αναλωσίμων (φαρμάκων, τροφίμων, καθαριστικών κ.λπ.) και παγίων.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των αρχών

Μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις λειτουργίας που ορίζει ο νόμος. Ανάμεσα σε αυτές είναι η τήρηση στοιχείων και η παροχή πληροφόρησης σε περίπτωση ελέγχου. Στο DataLife, ο οίκος ευγηρίας έχει στη διάθεσή του μια πληθώρα από λειτουργίες και αναφορές οι οποίες υπερκαλύπτουν τις νομικές υποχρεώσεις. Αναλυτικότερα:

  • Ημερολόγιο εισερχόμενων και εξερχόμενων περιθαλπόμενων και μεταβολών στην περίθαλψή τους: Σε μηνιαία βάση, η μονάδα μπορεί να εκτυπώνει τις αναλυτικές καταστάσεις που αφορούν τους παραμένοντες, τις νέες εισαγωγές, τις αποχωρήσεις και τους θανάτους στη μονάδα.
  • Ατομικοί φάκελοι περιθαλπόμενων: Περιλαμβάνουν τα διοικητικά έγγραφα (ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας κ.ά.), την απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση η οποία προσκομίζεται κατά την εισαγωγή, την καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγή και του διαιτολογίου.
  • Βιβλίο αποβιούντων: Αφορά το ημερολόγιο θανάτων που καταγράφηκαν εντός της μονάδας.

Ιατρικός φάκελος

Μια καλά οργανωμένη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων καταγράφει συχνά ιατρικά στοιχεία που αφορούν κάθε τρόφιμο. Μερικά από αυτά είναι η φαρμακευτική αγωγή, τα ζωτικά σημεία, τα σωματομετρικά μεγέθη, οι μετρήσεις σακχάρου κ.ά. Το DataLife προσφέρει πλήρη παραμετροποιήσιμο φάκελο υγείας για την αποτύπωση των ιατρικών δεδομένων.

English