Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού που ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με την υγεία του ασθενούς, δηλαδή τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φυσικοθεραπευτές, τους λογοθεραπευτές, τους φαρμακοποιούς, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ. Το περιβάλλον χρήσης έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προβάλει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες σε κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, οι νοσηλευτές καταχωρούν τα ζωτικά σημεία, τις κατακλίσεις κλπ, στα οποία έχουν πρόσβαση οι ιατροί. Από την άλλη, οι ιατροί καταχωρούν τη φαρμακευτική αγωγή και ενημερώνονται αυτόματα οι νοσηλευτές και ο φαρμακοποιός. Στη συνέχεια αναλύεται η λειτουργικότητα του φακέλου υγείας.

Δυνατότητες

  • Καταγραφή ιστορικού: αιτία προσέλευσης, παρούσα νόσος, ατομικό αναμνηστικό, οικογενειακό ιστορικό
  • Καταγραφή κλινικής εξέτασης: δέρμα, κεφαλή, τράχηλος, κορμός, άκρα, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό κ.λπ.
  • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων
  • Νοσηλευτές: ζωτικά σημεία, σίτιση, βάρος, ενδοφλέβιες γραμμές, κατακλίσεις, προσλαμβανόμενα υγρά
  • Φύλλα και κλίμακες αξιολόγησης
  • Πλάνο και αναφορά συνεδρίας (γυμναστήριο, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία)
  • Ενημερωτικά σημειώματα και αναφορές
  • Διασύνδεση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
English