Φάκελος υγείας

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού που ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με την υγεία του ασθενούς, δηλαδή τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φυσικοθεραπευτές, τους λογοθεραπευτές, τους φαρμακοποιούς, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ. Το περιβάλλον χρήσης έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προβάλει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες σε κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, οι νοσηλευτές καταχωρούν τα ζωτικά σημεία, τις κατακλίσεις κλπ, στα οποία έχουν πρόσβαση και οι ιατροί. Από την άλλη, οι ιατροί καταχωρούν τη φαρμακευτική αγωγή και ενημερώνονται αυτόματα οι νοσηλευτές και ο φαρμακοποιός.

Ο σχεδιασμός του φακέλου υγείας στηρίζεται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και κωδικοποιήσεις. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Δυνατότητες

Καταγραφή ιστορικού

Κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς στη μονάδα υγείας γίνεται η καταγραφή του ατομικού του ιστορικού. Στον φάκελο υγείας ο χρήστης θα βρει όλες τις φόρμες για την εισαγωγή των σχετικών πληροφοριών. Ενδεικτικά αναφέρονται: αιτία προσέλευσης, παρούσα νόσος, ατομικό αναμνηστικό, οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό, προηγούμενες νοσηλείες.

Φαρμακευτική αγωγή

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του φακέλου υγείας καθώς αφορά και άλλα υποσυστήματα όπως αυτό του φαρμακείου. Η αναζήτηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων ή των δραστικών ουσιών πραγματοποιείται μέσω του φαρμακευτικού οδηγού Γαληνός, η ημερήσια δόση εισάγεται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και η εβδομαδιαία συχνότητα χορήγησης μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε αγωγής. Τέλος, ο ιατρός και ο φαρμακοποιός μπορούν να πραγματοποιήσουν έλεγχο συγχορήγησης για να εντοπίσουν πιθανές αντενδείξεις ή αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ουσιών της αγωγής.

Πορεία νόσου

Κάθε επαγγελματίας υγείας που έχει αναλάβει τη θεραπεία και τη νοσηλεία του ασθενούς έχει στη διάθεσή του μια φόρμα η οποία θα μπορούσε να παρομοιαστεί με σημειωματάριο ή ημερολόγιο. Ο χρήστης καταχωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις σημειώσεις του σχετικά με την πορεία του ασθενούς. Η πορεία νόσου εξυπηρετεί και την εσωτερική επικοινωνία όταν περισσότεροι εργαζόμενοι ασχολούνται με τη θεραπεία ενός ασθενούς.

Κλίμακες αξιολόγησης

Κάθε θεραπευτική ομάδα (φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι και λοιποί) αξιολογεί τακτικά την κατάσταση του ασθενούς προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Το DataLife ενσωματώνει μεγάλο εύρος κλιμάκων οι οποίες αφορούν την αξιολόγηση της κινητικότητας, της ισορροπίας, του πόνου, του λόγου καθώς και την λειτουργική και γνωστική αξιολόγηση. Από τα δεδομένα των κλιμάκων εξάγονται στατιστικά που είναι χρήσιμα για την παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας των ασθενών.

Νοσηλευτική

Εκτός από την άμεση φροντίδα των ασθενών, στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών εντάσσεται επίσης η παρακολούθηση της υγείας τους πραγματοποιώντας και καταγράφοντας μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών. Τα δεδομένα αυτά είναι κρίσιμα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, ο φάκελος υγείας διαθέτει ξεχωριστή μερίδα για την καταγραφή κατακλίσεων, για την εισαγωγή μετρήσεων (ζωτικά σημεία, σωματρομετρικά, σάκχαρο, θερμομέτρηση), για τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων κ.λπ.

English