Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (EHR) - DataLife HIS

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του DataLife HIS διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού που ασχολείται άμεσα με την υγεία του ασθενούς, δηλαδή τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φυσικοθεραπευτές, τους λογοθεραπευτές, τους φαρμακοποιούς, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ. Το περιβάλλον χρήσης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προβάλει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες σε κάθε ομάδα.

Ιατρικός φάκελος

Δυνατότητες

  • Καταγραφή ιστορικού (αίτια προέλευσης, παρούσα νόσος, κληρονομικότητα, κοινωνικό ιστορικό)
  • Φαρμακευτική αγωγή με αναλυτικό δοσολογικό σχήμα
  • Διασύνδεση με τον Γαληνό Οδηγό Φαρμάκων για την αναζήτηση σκευασμάτων, την παροχή επιστημονικής πληροφόρησης και τη διενέργεια ελέγχων συγχορήγησης.
  • Παρακολούθηση της πορείας της νόσου από κάθε θεραπευτική ομάδα.
  • Κλίμακες αξιολόγησης της κατάστασης του ασθενούς, όπως η κινητικότητα, η ισορροπία, ο πόνος, η γνωστική λειτουργία κ.ά.
  • Καταγραφή πληροφοριών για ζωτικά σημεία, κατακλίσεις, αποτελέσματα εξετάσεων.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης του ασθενούς ή του συγγενούς σε επιλεγμένες ιατρικές πληροφορίες.

Γνωρίστε το DataLife HIS και τις λειτουργίες του

Προϊόν