Ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης κλινικής / νοσοκομείου

Το DataLife είναι ένα σύστημα μηχανογράφησης πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλινικής, θεραπευτηρίου ή μονάδας φροντίδας υγείας. Τα επιμέρους συστήματα του προγράμματος είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και ενεργοποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζονται οι δυνατότητες των υποσυστημάτων.