Υποσύστημα αναφορών - DataLife HIS

Το πρόγραμμα κλινικής DataLife διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει έναν μεγάλο όγκο δεδομένων. Οι καθημερινές εργασίες αλλά και η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση του οργανισμού απαιτεί τη συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών και την παρουσίασή τους με τρόπο εύληπτο. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αναφορές και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Προκειμένου να εξυπηρετήσει διαφορετικά τμήματα της κλινικής, το πρόγραμμα παρουσιάζει τα δεδομένα με δύο τρόπους: 1. έντυπες αναφορές για άμεση εκτύπωση, και 2. συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σε επεξεργάσιμη μορφή. Για την παραγωγή του τελικού αρχείου σύμφωνα με τις προτιμήσεις κάθε χρήστη, προσφέρονται πολλά φίλτρα.

Δύναμη κλινικής

Δυνατότητες

  • Έτοιμες αναφορές που ακολουθούν πρότυπα που ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας, τους ασφαλιστικούς φορείς τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
  • Ενδεικτικά πρότυπα: Φύλλα νοσηλείας, εισιτήριο/εξιτήριο, δύναμη κλινικής, βεβαίωση νοσηλείας, υπεύθυνη δήλωση, ισοζύγιο, γενικό καθολικό, ημερολόγιο συναλλαγών.
  • Δυνατότητα μαζικής συμπλήρωσης και εκτύπωσης μιας αναφοράς για περισσότερους ασθενείς
  • Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σε αρχεία csv, excel ή html
  • Διαμόρφωση εξαγόμενου αρχείου από τον χρήστη επιλέγοντας τις στήλες, τη σειρά εμφάνισης και την ταξινόμηση των δεδομένων
  • Αυτόματη δημιουργία του αρχείου eΔΑΠΥ για την κλειστή περίθαλψη, εφαρμόζοντας τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)

Γνωρίστε το DataLife HIS και τις λειτουργίες του

Προϊόν