Αναφορές και στατιστικά

Το πρόγραμμα κλινικής DataLife διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει έναν μεγάλο όγκο δεδομένων. Οι καθημερινές εργασίες αλλά και η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση του οργανισμού απαιτεί τη συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών και την παρουσίασή τους με τρόπο εύληπτο. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αναφορές και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Προκειμένου να εξυπηρετήσει διαφορετικά τμήματα της κλινικής, το πρόγραμμα παρουσιάζει τα δεδομένα με δύο τρόπους: 1. έντυπες αναφορές για άμεση εκτύπωση, και 2. συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σε επεξεργάσιμη μορφή. Για την παραγωγή του τελικού αρχείου σύμφωνα με τις προτιμήσεις καθε χρήστη, προσφέρονται πολλά φίλτρα.

Αναφορές

Οι έτοιμες αναφορές του DataLife ακολουθούν τα πρότυπα που ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας, τους ασφαλιστικούς φορείς, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κ.λπ. Μερικές από τις σημαντικότερες είναι οι εξής: φύλλα νοσηλείας, εισιτήριο/εξιτήριο, δύναμη κλινικής, βεβαίωση νοσηλείας, Υπεύθυνη Δήλωση, ισοζύγιο, γενικό καθολικό, ημερολόγιο συναλλαγών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα μαζικής συμπλήρωσης και εκτύπωσης μίας αναφοράς για περισσότερους ασθενείς. Για παράδειγμα, μια κλινική μπορεί να παράγει αυτόματα αιτήματα παράτασης νοσηλείας για όλους τους νοσηλευόμενους μιας χρονικής περιόδου.

Στατιστικά

Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από το πρόγραμμα γίνεται σε αρχεία csv, excel ή html προκειμένου να είναι επεξεργάσιμα από στατιστικά προγράμματα ή συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence). Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το εξαγόμενο αρχείο επιλέγοντας τις στήλες, τη σειρά εμφάνισης, την ταξινόμηση, κ.ά.. Μερικά παραδείγματα εξαγόμενων αρχείων είναι: κατάσταση νοσηλευόμενων, στατιστικά κίνησης, στοιχεία για την ΕΛΣΤΑΤ κ.λπ.

eΔΑΠΥ

Όσες μονάδες κλειστής και ανοιχτής περίθαλψης αποζημειώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, έχουν την υποχρέωση υποβολής ΔΑΠΥ (Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας). Το DataLife εξάγει αυτόματα το απαραίτητο τυποποιημένο αρχείο για την ηλεκτρονική υποβολή εφαρμόζοντας τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Τα στοιχεία του ασθενούς και της νοσηλείας (διάγνωση εισόδου και εξόδου, αριθμοί αναγγελίας κ.λπ.), οι χορηγήσεις φαρμάκων και το κόστος συμπληρώνονται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση από τον χρήστη. Μάλιστα, το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα έχει μηδενικές αποκλίσεις από τον υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

English