Υπηρεσίες μηχανογράφησης και υποστήριξης από την DataLife

Η DataLife προσφέρει ένα εύρος συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες συνοδεύουν το λογισμικό και είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του σε έναν οργανισμό υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι προαιρετικές και ενεργοποιούνται κατά περίπτωση.

Ολοκληρωμένη μετάβαση

Η εξειδικευμένη ομάδα της DataLife μπορεί να αναλάβει τις παρακάτω υπηρεσίες πληροφορικής, οι οποίες συμβάλλουν στην ευκολότερη μετάβαση από οποιοδήποτε παλαιότερο λογισμικό κλινικής.

  1. Διασύνδεση με τρίτα συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων: Η τεχνική ομάδα μπορεί να αναπτύξει γέφυρα επικοινωνίας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών, όπως εμπορικά και λογιστικά προγράμματα ή συστήματα εργαστηρίων (LIS). H DataLife έχει υλοποιήσει ήδη διασυνδέσεις με γνωστά λογιστικά προγράμματα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες καταχωρούν μια φορά κάθε πληροφορία.
  2. Μετάπτωση δεδομένων από προηγούμενο πρόγραμμα: Η πληροφορία αποτελεί επένδυση για μια επιχείρηση. Πολλές επιχειρήσεις μένουν εγκλωβισμένες σε τεχνολογικά παρωχημένα συστήματα καθώς αδυνατούν να μεταφέρουν τα δεδομένα τους. Η DataLife αναλαμβάνει τη μετάπτωση των δεδομένων από οποιοδήποτε πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει τον φορέα υγείας να μεταβεί σε μια προηγμένη, cloud λύση μηχανογράφησης.
  3. Παραμετροποίηση: Ο σχεδιασμός ενός πληροφοριακού συστήματος γίνεται με βάση κοινές ανάγκες της αγοράς. Η εξειδίκευση του συστήματος για έναν οργανισμό είναι ζήτημα ρυθμίσεων. Εδώ περιλαμβάνεται το σχήμα ασφαλείας και οι προσβάσεις των χρηστών, ο σχεδιασμός του φακέλου υγείας, τα πρότυπα κείμενα, οι έτοιμες επιλογές για αυτόματη συμπλήρωση και πολλά άλλα. Καθώς πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί βαθιά γνώση του DataLife HIS και της επιχείρησης, η ομάδα αναλαμβάνει την παραμετροποίηση και το λογισμικό να παραδίδεται έτοιμο για χρήση. Μάλιστα, πραγματοποιείται σύντομη εκπαίδευση του τμήματος πληροφορικής της κλινικής για να έχει την ευελιξία να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις στις αρχικές ρυθμίσεις.

Εκπαίδευση και υποστήριξη

Το DataLife HIS συνοδεύεται από τις κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν την εύρυθμη και αποδοτική χρήση του από όλους τους εργαζόμενους. Τα στελέχη μας είναι άρτια καταρτισμένα για να προσφέρουν τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, με γρήγορη και άμεση ανταπόκριση. Επιπρόσθετα, κατά την παράδοση του έργου στον φορέα υγείας πραγματοποιούμε δια ζώσης εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων, από τη γραμματεία και τη νοσηλευτική μέχρι τη διοίκηση, σε θέματα χρήση του λογισμικού αλλά και ασφάλειας δεδομένων.

Συμβουλευτική

Τα καταρτισμένα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν εμπειρία 15 ετών στην μηχανογράφηση φορέων υγείας. Στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ομάδα αναλύει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε φορέα και προτείνει μία εξατομικευμένη λύση πληροφορικής. Στη συμβουλευτική περιλαμβάνεται η αναλυτική καταγραφή των εργαζομένων και των ρόλων τους, των ροών εργασίας, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, καθώς και του όγκου της πληροφορίας που διαχειρίζεται ο φορέας.