Μηχανογράφηση κλειστής περίθαλψης

Επενδύουμε χρόνο και πόρους για την κατανόηση και την ικανοποίηση των ποικιλόμορφων αναγκών και απαιτήσεων των φορέων υγείας. Έχοντας χτίσει διαχρονικές σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατακτούμε τον ιδιωτικό τομέα ιατρικών υπηρεσιών κλειστής νοσηλείας.

Cloud πληροφοριακό σύστημα

  • Υψηλή ταχύτητα απόκρισης
  • Χωρίς εγκατάσταση ή συντήρηση εξοπλισμού
  • Ασφάλεια δεδομένων
  • Παραθυρικό και ευέλικτο περιβάλλον χρήσης
  • Μηδενική χρήση του αποθηκευτικού χώρου
  • Αυτόματες ενημερώσεις
DataLife HIS

Η απόλυτη λύση στον κλάδο της υγείας

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που προσφέρει το DataLife HIS

Ανακαλύψτε το λογισμικό εδώ

Διεθνή πρότυπα

ISO 27001 openEHR SNOMED CT LOINC Health Level 7
Η DataLife αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή στο πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ»
Ελλάδα 2.0