Κλινική

Η καθημερινή λειτουργία μιας κλινικής και ενός νοσοκομείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κίνηση των ασθενών και του προσωπικού μέσα σε αυτό. Από την πρώτη είσοδο και ενημέρωση του ασθενούς, μέχρι το εξιτήριο ή την ολοκλήρωση της ημερήσιας νοσηλείας, δημιουργούνται, διαβιβάζονται και καταχωρούνται δεκάδες έγγραφα και δεδομένα. Οι διαδικασίες αυτές είναι πολύπλοκες καθώς αφορούν όλα τα τμήματα, τη γραμματεία, το ιατρικό, επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το λογιστήριο, τη διοίκηση, το φαρμακείο και τα μαγειρεία.

Το υποσύστημα διαχείρισης κλινικής υποστηρίζει κέντρα κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας εξασφαλίζοντας την ομαλή διεκπεραίωση όλων των καθημερινών εργασιών και την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

Δυνατότητες

  • Φάκελος ασθενούς: Όλες οι πληροφορίες του ασθενούς αποθηκεύονται στον φάκελό του και επικαιροποιούνται όταν χρειάζεται. Ο φάκελος ανοίγεται κατά την πρώτη του νοσηλεία ή επίσκεψη και περιλαμβάνει τα δημογραφικά και φορολογικά του στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας του ίδιου και των συγγενών του, την φωτογραφία του και πολλά άλλα.
  • Αυτόματη τιμολόγηση: Στις περιπτώσεις που ο ασθενής ή οι οικείοι του συμμετέχουν μερικώς ή εξ' ολοκλήρου στη δαπάνη νοσηλείας, καταγράφεται το κόστος ανά ημέρα. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να χρεώσει τον ασθενή για τις υπηρεσίες της κλινικής, εισάγει μόνο την ημερομηνία τιμολόγησης και το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το ποσό χρέωσης και εκδίδει το σχετικό παραστατικό.
  • Ασφαλιστικοί φορείς: Για τις κλινικές που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, το DataLife διαθέτει το απαραίτητο εργαλείο για την αυτόματη εξαγωγή του αρχείου eΔΑΠΥ. Χάρη στην μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας, ο υπολογισμός των δαπανών γίνεται με μηδενική απόκλιση. Επίσης, στη διάθεση του χρήστη βρίσκονται όλες οι απαραίτητες αναφορές (π.χ. φύλλα νοσηλείας) που υποβάλονται στους ασφαλιστικούς φορείς.
  • Αναφορές: Για κάθε νέα νοσηλεία εκδίδεται αριθμημένο ειστιτήριο ενώ για κάθε αποχώρηση εκδίδεται αυτόματα εξιτήριο. Επιπλέον, προσφέρονται διάφορες ακόμα αναφορές για πολλές χρήσεις όπως δύναμη κλινικής, βεβαίωση νοσηλείας, αίτημα παράτασης, υπεύθυνη δήλωση κ.ά.
  • Επισύναψη αρχείων: Κατά τη δημιουργία του φακέλου ασθενούς σαρώνονται και επισυνάπτονται στον φάκελό του διάφορα έγγραφα όπως η φωτοτυπία της ταυτότητας και του βιβλιαρίου του, μικροβιολογικές εξετάσεις, παραπεμπτικό κ.ά. Τα έγγραφα αυτά παραμένουν στον φάκελο του ασθενούς και μπορούν να προβληθούν ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση νέας νοσηλείας, μπορεί να γίνει επικαιροποίηση των αρχείων, αν είναι απαραίτητο.
  • Δικαιώματα πρόσβασης: Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται κεντρικά στη μερίδα του ασθενούς. Ωστόσο, κάθε τμήμα της κλινικής ή κάθε μοναδικός χρήστης του προγράμματος έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που είναι απαιραίτητες για το έργο του. Σε συνεργασία με τη διοίκηση της μονάδας υγείας, καθορίζουμε τα δικαιώματα αναζήτησης, προβολής και επεξεργασίας που έχει κάθε χρήστης.
English