Διαχείριση κλινικής

Η καθημερινή λειτουργία μιας κλινικής και ενός νοσοκομείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κίνηση των ασθενών και του προσωπικού μέσα σε αυτό. Από την πρώτη είσοδο και ενημέρωση του ασθενούς, μέχρι το εξιτήριο ή την ολοκλήρωση της ημερήσιας νοσηλείας, δημιουργούνται, διαβιβάζονται και καταχωρούνται δεκάδες έγγραφα και δεδομένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες αυτές γίνονται πολύπλοκες καθώς αφορούν όλα τα τμήματα, τη γραμματεία, το ιατρικό, επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το λογιστήριο, τη διοίκηση, το φαρμακείο και τα μαγειρεία.

Η χρήση του υποσυστήματος διαχείρισης κλινικής εξασφαλίζει την ομαλή διεκπεραίωση όλων των καθημερινών εργασιών και την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

Δυνατότητες

  • Γραφείο Κίνησης: εισιτήρια, εξιτήρια, παρατάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.
  • Τιμολόγηση και χρεώσεις
  • Προγραμματισμός ραντεβού
  • Διαχείριση ημερήσιας νοσηλείας
  • Αυτόματες αναγγελίες και υποβολές στον ΕΟΠΥΥ
  • Πακέτα θεραπειών
  • Ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις
English