Υποσύστημα διαχείρισης κλινικής - DataLife HIS

Η καθημερινή λειτουργία μιας κλινικής και ενός νοσοκομείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κίνηση των ασθενών και του προσωπικού μέσα σε αυτό. Από την ενημέρωση του ασθενούς μέχρι την εισαγωγή, την περίθαλψη και το εξιτήριο, δημιουργούνται, διαβιβάζονται και καταχωρούνται δεκάδες έγγραφα και δεδομένα. Οι διαδικασίες αυτές είναι πολύπλοκες καθώς αφορούν όλα τα τμήματα, τη γραμματεία, το ιατρικό, επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το λογιστήριο, τη διοίκηση, την αποθήκη και το φαρμακείο.

Το υποσύστημα διαχείρισης κλινικής υποστηρίζει κέντρα κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας εξασφαλίζοντας την ομαλή διεκπεραίωση όλων των καθημερινών εργασιών και την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

Διαδραστική κάτοψη ορόφου

Δυνατότητες

 • Αυτόματη αναγγελία εισιτηρίου/εξιτηρίου με ένα κλικ
 • Στοιχεία ασθενούς: δημογραφικά, επικοινωνίας, ασφάλισης
 • Διαχείριση κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας
 • Αυτόματη τιμολόγηση νοσηλείας
 • Εξαγωγή αρχείου eΔΑΠΥ και φύλλα νοσηλείας
 • Αναφορές: Δύναμη κλινικής, βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, στατιστικά στοιχεία
 • Έκδοση εισιτηρίου, εξιτηρίου και διακομιστήριου
 • Κάτοψη ορόφου για την εμφάνιση της θέση νοσηλείας κάθε ασθενούς, καθώς και των κενών κλινών
 • Επισύναψη αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή στον φάκελο του ασθενούς, όπως ταυτότητα, εξιτήριο νοσοκομείου, αποτελέσματα εξετάσεων κ.ά.
 • Αυτόματη ανάθεση μοναδικού ατομικού αριθμού στον ασθενή
 • Διακριτά δικαιώματα πρόσβασης για το προσωπικό του φορέα

Γνωρίστε το DataLife HIS και τις λειτουργίες του

Προϊόν