Αποθήκη

Η ροή υλικών και αναλωσίμων σε μια κλινική ή ένα νοσοκομείο είναι διαρκής. Το προσωπικό καθαριότητας, οι μάγειρες, οι νοσηλευτές επισκέπτονται σε καθημερινή βάση την αποθήκη για να παραλάβουν προϊόντα και υγειονομικό υλικό που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών τους. Η κλινική διατηρεί απόθεμα προϊόντων ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες. Λόγω της διαρκούς κινητικότητας πολλών κωδικών προϊόντων, η παρακολούθηση της κατάστασης της αποθήκης είναι δύσκολη. Το πρόγραμμα DataLife, με τη μοναδική του λειτουργικότητα, δίνει λύση σε όλα τα παραπάνω.

Δυνατότητες

  • Κινήσεις ειδών: Όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες καταγράφονται ως συναλλαγές. Ο χρήστης μπορεί να προβάλει τις κινήσεις των ειδών σε ημερολόγιο και σε ισοζύγια συναλλαγών. Για κάθε κίνηση, είτε πρόκειται για παραλαβή είτε για διακίνηση εντός της κλινικής, εκδίδεται ειδικό έντυπο φορτωτικής για να υπογραφεί από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει τις ποσότητες. Με το πάτημα ενός κουμπιού η φορτωτική μετατρέπεται σε συναλλαγή για την κίνηση των ειδών της αποθήκης.
  • Παραγγελίες: Κάθε παραγγελία προς τον προμηθευτή καταχωρείται στο πρόγραμμα και κατά την παραλαβή μετατρέπεται σε κίνηση ειδών. Υποστηρίζεται επίσης η σάρωση των γραμμοκωδικών (barcode) των προϊόντων για ευκολότερη καταχώρηση. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις ποσότητες είτε σε κουτιά, είτε σε τεμάχια καθώς το σύστημα είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες μετατροπές.
  • Παρακολούθηση αποθέματος: Η προβολή του αποθέματος είναι δυνατή ανά είδος, ανά αποθήκη και ανά χρονική περίοδο. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβάλει τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και τελικές ποσότητες κάθε είδους. Με αυτόν τον τρόπο, η παρακολούθηση των αναλώσεων και ο εσωτερικός έλεγχος διευκολύνονται.
  • Οργάνωση: Το υποσύστημα της αποθήκης υποστηρίζει πολλαπλούς χώρους και θέσεις αποθήκευσης. Έτσι, μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε ανάγκη, από απλή διαχείριση μιας αποθήκης έως λεπτομερή καταγραφή αποθέματος σε πολλούς χώρους και θέσεις αποθήκευσης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ελάχιστο απόθεμα για να λαμβάνει ειδοποιήσεις όταν οι διαθέσιμες ποσότητες είναι χαμηλές.
English