Εργασίες

Στις κλινικές αλλά και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων απασχολούνται πολλά άτομα με διαφορετικούς ρόλους όπως ιατροί, θεραπευτές, νοσηλευτές, φροντιστές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλα. Στα πλαίσια της νοσηλείας παρέχονται εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες όπως φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, δημιουργική απασχόληση κ.λπ. σε ατομικά ή και ομαδικά προγράμματα. Επιπλέον, συχνά οργανώνονται εξωτερικές δραστηριότητες, προγραμματισμένες επισκέψεις στο νοσοκομείο και πολλά άλλα. Ο συντονισμός και η οργάνωση των ασθενών και των εργαζόμενων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς οδηγεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Το υποσύστημα των εργασιών στοχεύει στην άριστη οργάνωση του προσωπικού και στον χρονοπρογραμματισμό με ακρίβεια. Ο φορέας υγείας ορίζει την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων, τους ρόλους και τους συμμετέχοντες. Ο υπεύθυνος / προϊστάμενος κάθε ομάδας εργαζομένων αναλαμβάνει τη σύνταξη του προγράμματος χρησιμοποιώντας τα εύχρηστα εργαλεία που προσφέρει το σύστημα.

Πρόγραμμα εργασιών

Δυνατότητες

  • Ημερολόγιο: Το πρόγραμμα εμφανίζεται σε ενιαίο ημερολόγιο στο οποίο οι εργασίες διακρίνονται με διαφορετικό χρώμα. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης μόνο στις εργασίες όπου συμμετέχει, με εξαίρεση τον υπεύθυνο ο οποίος συντάσσει το πρόγραμμα μιας ή περισσότερων ομάδων. Τέλος, το ημερολόγιο μπορεί να εμφανιστεί σε προβολή ημέρας, εβδομάδας και μήνα.
  • Επανάληψη προγράμματος: Για τη διευκόλυνση της καταχώρησης των δεδομένων, υπάρχει η δυνατότητα μαζικής αντιγραφής εργασιών από τη μια ημέρα ή εβδομάδα στην άλλη. Μάλιστα, οι εργασίες μετακινούνται εύκολα με τη μέθοδο drag and drop.
  • Πλάνο και παρουσιολόγιο: Ο θεραπευτής μπορεί να εισάγει το πλάνο της εργασίας καθώς και να ενημερώσει για το ποιοι ασθενείς προσήλθαν στην προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Το υποσύστημα εργασιών υποστηρίζει μια πληθώρα αναγκών που αφορούν τον χρονοπρογραμματισμό μέσα σε μια επιχείρηση με πολλούς εργαζόμενους. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για τις δυνατότητες χρήσης των εργασιών.

  • Βάρδιες νοσηλευτών
  • Πρόγραμμα επισκέψεων στο νοσοκομείο με χρήση του ασθενοφόρου του φορέα υγείας
  • Οργάνωση εξωτερικών δραστηριοτήτων
  • Προγραμματισμός ατομικών συναντήσεων με εξωτερικό συνεργάτη (π.χ. ψυχολόγο, κουρέα)
  • Προγραμματισμός θεραπειών σε διαφορετικούς χώρους ή και μηχανήματα (π.χ. σε μονάδα τεχνητού νεφρού, σε οφθαλμολογικό κέντρο)
English