Υποσύστημα διαχείρισης εργασιών - DataLife HIS

Στις κλινικές αλλά και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων απασχολούνται πολλά άτομα με διαφορετικούς ρόλους όπως ιατροί, θεραπευτές, νοσηλευτές, φροντιστές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.. Στα πλαίσια της νοσηλείας παρέχονται εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες όπως φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, δημιουργική απασχόληση, σε ατομικά ή ομαδικά προγράμματα. Επιπλέον, συχνά οργανώνονται εξωτερικές δραστηριότητες, προγραμματισμένες επισκέψεις στο νοσοκομείο και πολλά άλλα. Ο συντονισμός και η οργάνωση των ασθενών και των εργαζόμενων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Το υποσύστημα των εργασιών στοχεύει στην άριστη οργάνωση του προσωπικού και στον χρονοπρογραμματισμό με ακρίβεια. Ο φορέας υγείας ορίζει την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων, τους ρόλους και τους συμμετέχοντες. Ο προϊστάμενος κάθε ομάδας εργαζομένων αναλαμβάνει τη σύνταξη του προγράμματος χρησιμοποιώντας τα εύχρηστα εργαλεία που προσφέρει το DataLife.

Ημερολόγιο εργασιών

Δυνατότητες

  • Καταγραφή βαρδιών νοσηλευτικού τμήματος
  • Πλάνο και παρουσιολόγιο για την καταγραφή της προσέλευσης κάθε ασθενούς
  • Προβολή προγράμματος σε ημερολόγιο, με διάκριση των εργασιών με διαφορετικό χρώμα
  • Επανάληψη προγράμματος ημέρας ή εβδομάδας με μαζική αντιγραφή των εργασιών
  • Αυτοματοποίηση διαδικασιών με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση διαγραμμάτων ροής εργασίας
  • Υποστήριξη προγραμματισμού εργασιών σε διαφορετικούς χώρους και μηχανήματα (π.χ. σε μονάδα τεχνητού νεφρού, σε οφθαλμολογικό κέντρο)
  • Διακριτά δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε ομάδα, ώστε κάθε εργαζόμενος να επεξεργάζεται μόνο τις εργασίες όπου συμμετέχει ή τον αφορούν άμεσα

Γνωρίστε το DataLife HIS και τις λειτουργίες του

Προϊόν