Χρηματοοικονομική λογιστική

Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν παύει να είναι μια επιχείρηση με έσοδα, έξοδα, οικονομικές καταστάσεις, χρεώσεις και πιστώσεις. Μάλιστα, λόγω του πλήθους των ασθενών που εξυπηρετεί, των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται και των εργαζομένων που απασχολεί, ο όγκος των σχετικών δεδομένων είναι πολύ μεγάλος. Συνεπώς, η λογιστική παρακολούθηση πρέπει να γίνεται με συνέπεια και ακρίβεια. Το υποσύστημα χρηματοοικονομικής λογιστικής επιτρέπει τη δημιουργία λογιστικών σχεδίων κάθε μορφής και την χρήση τους στην διπλογραφική τήρηση βιβλίων.

Δυνατότητες

  • Ισοζύγιο και ημερολόγιο κινήσεων
  • Αυτόματη χρέωση και πίστωση λογαριασμών
  • Παρακολούθηση της γενικής λογιστικής σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
  • Αυτόματη ενημέρωση των λογαριασμών του ΓΛΣ από τα παραστατικά εσόδων/εξόδων
  • Ενσωματωμένο πλήρες εθνικό γενικό λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ)
  • Ενιαίο μητρώο συναλλασσομένων
English