Υποσύστημα λογιστικής - DataLife HIS

Ο φορέας υγείας αποτελεί μια επιχείρηση με έσοδα, έξοδα, οικονομικές καταστάσεις, χρεώσεις, πιστώσεις και υποχρεώσεις απέναντι στις αρμόδιες αρχές. Λόγω του πλήθους των ασθενών που εξυπηρετεί, των προμηθευτών με τους οποίους συναλλάσσεται και των εργαζομένων που απασχολεί, ο όγκος των σχετικών δεδομένων είναι πολύ μεγάλος. Συνεπώς, η λογιστική παρακολούθηση πρέπει να γίνεται με συνέπεια και ακρίβεια.

Το υποσύστημα λογιστικής επιτρέπει την έκδοση παραστατικών, τη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA της ΑΑΔΕ, την τήρηση εσόδων και εξόδων και την παρακολούθηση του υπολοίπου κάθε ασθενούς.

Γραφήματα οικονομικών

Δυνατότητες

  • Αυτοματοποιημένη έκδοση παραστατικών με βάση τις ημέρες παραμονής του ασθενούς
  • Μαζική τιμολόγηση μηνός για όλους τους νοσηλευόμενους
  • Πρότυπες συναλλαγές για τη γρηγορότερη καταχώρηση κινήσεων (π.χ. μισθοδοσία, εισπράξεις, πληρωμές)
  • Διασύνδεση με το myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
  • Μητρώο συναλλασσόμενων
  • Σήμανση παραστατικών χάρη στη σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ
  • Χρεώσεις φαρμάκων, αναλωσίμων και λοιπών παροχών στην καρτέλα του ασθενούς
  • Αναφορές: Ισοζύγιο, γενικό καθολικό, ημερολόγιο παραστατικών

Γνωρίστε το DataLife HIS και τις λειτουργίες του

Προϊόν