Δυνατότητες

Το DataLife είναι ένα σύστημα μηχανογράφησης πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλινικής, θεραπευτηρίου ή μονάδας φροντίδας υγείας. Τα επιμέρους συστήματα του προγράμματος είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και ενεργοποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζονται οι δυνατότητες των υποσυστημάτων.

 • Κλινική
  Πληφοροριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Κλινική
 • Λογιστική
  Πληφοροριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Λογιστική
 • Φάκελος υγείας
  Πληφοροριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Φάκελος υγείας
 • Αποθήκη
  Πληφοροριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Αποθήκη
 • Φαρμακείο
  Πληφοροριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Φαρμακείο
 • Εργασίες
  Πληφοροριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Εργασίες
 • Αναφορές και στατιστικά
  Πληφοροριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Αναφορές και στατιστικά
English