Δυνατότητες

Το DataLife είναι ένα σύστημα μηχανογράφησης πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλινικής, θεραπευτηρίου ή μονάδας φροντίδας υγείας. Τα επιμέρους συστήματα του προγράμματος είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και ενεργοποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζονται οι δυνατότητες των υποσυστημάτων.

English