Ο εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι προ των πυλών

EHR DataLife

03/08/2023

Ο εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι γεγονός, καθώς το έργο που θα ορίσει το μέλλον της δημόσιας υγείας μπήκε σε τροχιά υλοποίησης.

Ο υπό κατασκευή φάκελος βασίζεται σε τεχνολογίες openEHR και συμπεριλαμβάνει όλα τα ιατρικά και δημογραφικά δεδομένα του ασθενή σε ψηφιακή μορφή. Το έργο κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα στους ιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας να παρακολουθούν και να έχουν πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή, να διαχέουν εύκολα τη πληροφορία, ενώ θα παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως.

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η διασύνδεση με τρίτα συστήματα (ΕΟΠΥΥ, ΠΦΥ, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιώτες ιατρούς, κ.λπ.), υποστηρίζοντας τα κατάλληλα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (όπως HL7 FHIR, ΙΗΕ XDS, DICOM) και τεχνολογίες (RESTful web services) για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων.

Το DataLife HIS, ως το μοναδικό λογισμικό της ελληνικής αγοράς που ακολουθεί τα πρότυπα openEHR, είναι έτοιμο να διασυνδεθεί με τον εθνικό φάκελο υγείας από την 1η μέρα λειτουργίας του.

Οι αναλυτές, σχεδιαστές και προγραμματιστές της εταιρείας μας είναι ενεργά μέλη της κοινότητας του openEHR και συμμετέχουν στο Clinical Knowledge Manager. Μάλιστα, ο φάκελος υγείας του DataLife αποτελεί τον πιο πλήρη και άρτια δομημένο φάκελο υγείας στην αγορά, παρέχοντας μια αναλυτική εικόνα για τη κατάσταση υγείας του ασθενή, μέσα από δεδομένα όπως τα ζωτικά σημεία, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι εμβολιασμοί, οι νοσηλευτικές πράξεις το ιστορικό και πολλά άλλα.

Διαβάστε περισσότερα