ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων σε ιδιωτικές γενικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης

ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων

14/11/2023

Εδώ και κάποιους μήνες, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοίνωσε την εφαρμογή κριτηρίων στις υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας των συμβεβλημένων ιδιωτικών γενικών κλινικών και κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης. Τα κριτήρια αφορούν τη διαχείριση ποιότητας, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τη βιοασφάλεια κ.ά. Οι φορείς υγείας έχουν κληθεί να αναρτήσουν σχετικά δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα γίνει ο υπολογισμός του συνολικού δείκτη ποιότητας για κάθε κλινική ή κέντρο. Ο δείκτης αυτός θα επηρεάζει το υπολογιζόμενο rebate της εκάστοτε μηνιαίας υποβολής του παρόχου. Συνεπώς, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή στην αποζημίωση των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και κέντρων αποκατάστασης.

Σε ο,τι αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1280/2023 - ΦΕΚ 1576/Β/15-3-2023, τα ποιοτικά κριτήρια αφορούν τα εξής:

  1. Λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων νοσηλευομένων (M.I.S.), από την αρχική παραπομπή του ασθενή για εξετάσεις έως την έκδοση και διανομή των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους (ιατρούς, ασθενείς), που να διασφαλίζει την ορθή διακίνηση και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
  2. Διατήρηση ψηφιακού αρχείου (φάκελοι ασθενών). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική η τήρηση αρχείου και η ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) ασθενών από τους παρόχους υγείας. Επιπλέον, η διακίνηση των δεδομένων του ψηφιακού αρχείου είναι υποχρεωτικό να διέπεται από τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  3. Λειτουργία και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης και αποθήκευσης ιατρικής εικόνας (P.A.C.S.). Τα ακτινολογικά εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν σύστημα PACS το οποίο να διατηρεί πλήρες και άμεσα ανακτήσιμο ιστορικό εξετάσεων σε βάθος δέκα ετών.

Το DataLife HIS συμβάλει στην εκπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων από τις ιδιωτικές κλινικές και τα κέντρα αποκατάστασης.

  1. Το DataLife HIS αποτελεί πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων νοσηλευομένων (M.I.S.), το οποίο επιτρέπει την τήρηση διοικητικών και ιατρικών δεδομένων με αξιοπιστία και απόλυτη ασφάλεια. Μάλιστα, πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με το GDPR, τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  2. Στο DataLife HIS η κλινική διατηρεί το ψηφιακό αρχείο των ασθενών της. Κάθε ασθενής έχει τον προσωπικό του φάκελο όπου αποθηκεύονται τα αρχεία του και οι πληροφορίες που τον αφορούν. Μάλιστα, χάρη στον άρτια δομημένο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, η κλινική έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του ασθενούς ανά πάσα στιγμή.
  3. Το DataLife HIS υποστηρίζει τη διασύνδεση με λογισμικό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων διαχείρισης και αποθήκευσης ιατρικής εικόνας (P.A.C.S).

Εκτός από την άμεση κάλυψη των κριτηρίων του ΕΟΠΥΥ που αφορούν τις ψηφιακές υπηρεσίες, το DataLife HIS συμβάλει στην οργάνωση τη πληροφορίας μέσα στον φορέα υγείας. Μερικά από τα οφέλη της χρήσης του είναι ο περιορισμός των λαθών, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η ενίσχυση της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.

Διαβάστε περισσότερα