Σύναψη συμβάσεων ΚΔ-ΗΦ με τον ΕΟΠΥΥ

Κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας - ΕΟΠΥΥ

28/03/2024

Tα κέντρα διημέρευσης - ημερήσιας νοσηλείας (Κ.Δ.-Η.Φ.) έχουν τη δυνατότητα αποζημίωσης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του εθνικού οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας. Τον Οκτώβριο άνοιξε η πρόσκληση ενδιαφέροντος και υποβολής δικαιολογητικών για σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ΑμεΑ σε ποιοτικές και ασφαλείς δομές. Με τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Κ.Δ.Η.Φ ενισχύεται η συμμετοχή στις υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης και διευκολύνονται οι ωφελούμενοι και οι οικογένειές τους.

Τα κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας εξυπηρετούν καθημερινά έναν σημαντικό αριθμό ατόμων με κινητικά και νοητικά προβλήματα. Η καταγραφή δεδομένων και η οργάνωση των εργασιών αποτελούν σημαντικές ανάγκες των δομών, τόσο για λόγους συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των αρχών, όσο και για την παροχή ποιοτικής φροντίδας.

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος υγείας, στα Κ.Δ.Η.Φ. προσφέρεται:

  • Ένας άρτια δομημένος φάκελος υγείας
  • Η δυνατότητα έκδοσης αναφορών όπως το μηνιαίο παρουσιολόγιο και διάφορες αναλυτικές καταστάσεις
  • Η τήρηση αναλυτικού ημερολογίου εισερχόμενων και εξερχόμενων
  • Η οργάνωση καθημερινών εργασιών και υποχρεώσεων σε πλανόγραμμα
  • Η συστηματική παρακολούθηση του κέντρου και των ατόμων που εξυπηρετεί
  • Η ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ελάχιστα κλικ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με τα ΚΔΗΦ διαβάστε εδώ