Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων - Θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων: Έναρξη ηλ. υποβολής στον ΕΟΠΥΥ

Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΕΟΠΥΥ

20/03/2024

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και τα θεραπευτήρια χρονίων ανιάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναγγείλουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων που παραμένουν στις δομές τους από τις 01/03/2024 και μετά. Αντίστοιχα, η αναγγελία εξιτηρίου πραγματοποιείται την ημέρα που ξεκινάει να μην δικαιολογείται η αποζημίωση του φιλοξενούμενου. Ειδικότερα:

  1. Σε περίπτωση μόνιμης αποχώρησης από τη μονάδα/θεραπευτήριο.
  2. Σε περίπτωση θανάτου.
  3. Σε απουσία του ωφελούμενου πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών.

Επιπλέον, η ηλεκτρονική υποβολή των δαπανών και η αποστολή του φυσικού αρχείου στο κέντρο διαλογής του ΕΟΠΥΥ, θα πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής.

Το DataLife HIS καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες των συμβεβλημένων μονάδων και δομών με τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικότερα, το εξειδικευμένο λογισμικό των ΜΦΗ/ΘΧΠ υποστηρίζει:

  • Την αυτόματη αναγγελία εισόδου και εξόδου με ένα κλικ
  • Τον αυτόματο υπολογισμό δαπάνης και παραγωγή του αρχείου e-ΔΑΠΥ κλειστής περίθαλψης που υποβάλλεται στον ΕΟΠΥΥ
  • Την έκδοση βεβαιώσεων και λοιπών συνοδευτικών καταστάσεων που αποστέλλονται στον κέντρο διαλογής του ΕΟΠΥΥ, υπό την μορφή φυσικού αρχείου
  • Την τήρηση παρουσιολογίου, υπό μορφή πίνακα, όπου αναγράφονται τα ταυτοποιητικά στοιχεία των φιλοξενούμενων (ημερομηνία εισαγωγής, το χρονικό διάστημα που διανυκτέρευσε εκτός δομής κ.τλ.).

Διαβάστε πως το DataLife HIS εξυπηρετεί τις σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και τα θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων εδώ.