Νέα λειτουργία: Ισοζύγιο υγρών

Ισοζύγιο υγρών

23/05/2024

Η νέα έκδοση του DataLife έρχεται να προσθέσει στις δυνατότητες του λογισμικού μονάδων υγείας ένα νέο και σύγχρονο εργαλείο, το ισοζύγιο υγρών και την καταγραφή κενώσεων.

Το ισοζύγιο προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της ιατρικής και νοσηλευτικής πρακτικής, καθώς συμβάλλει στη σωστή ενυδάτωση, η οποία εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των οργάνων.

Με το DataLife HIS μπορείτε να παρακολουθείτε στενά και με ασφάλεια τον ασθενή ή τον τρόφιμο, υπολογίζοντας το ισοζύγιο των υγρών και καταγράφοντας τις κενώσεις.

Χαρακτηριστικά της λειτουργίας Ισοζύγιο υγρών

Η λειτουργία ισοζυγίου υγρών περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά που το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο στις κλινικές, τα κέντρα αποκατάστασης και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπου οι ασθενής μπορεί να μην είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί.

  • Εισαγωγή δεδομένων: Εύχρηστο περιβάλλον χρήσης που επιτρέπει στο προσωπικό να καταχωρεί τις ποσότητες υγρών με ακρίβεια (ποσότητα, οδός, ημερομηνία, ώρα).
  • Γραφικές απεικονίσεις: Οπτικοποίηση των δεδομένων, οι οποίες διευκολύνουν την κατανόηση των τάσεων και των μεταβολών.
  • Φιλτράρισμα: Δυνατότητα φιλτραρίσματος των δεδομένων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Αναφορές και στατιστικά στοιχεία: Δημιουργία αναφορών και στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στην ανάλυση και την αξιολόγηση.

Πλεονεκτήματα του λογισμικού με λειτουργία ισοζυγίου υγρών

  1. Ακρίβεια και αξιοπιστία: Το λογισμικό επιτρέπει την ακριβή καταγραφή και παρακολούθηση των προσλαμβανομενων και αποβαλλόμενων υγρών. Αυτή η ακρίβεια συμβάλλει στην αποφυγή ανθρώπινων λαθών και στη λήψη σωστών αποφάσεων.
  2. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση: Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν πρόσβαση στα πλήρη δεδομένα του ασθενούς, σε πραγματικό χρόνο.
  3. Βελτίωση της συνεργασίας: Όλη η ιατρική ομάδα έχει πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και μπορεί να συντονίσει καλύτερα τις ενέργειές της.

Η δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης της ενυδάτωσης των ασθενών είναι κρίσιμη καθώς βελτιώνει την ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας, μειώνει τους κινδύνους και προάγει την ασφαλή περίθαλψη.