Ενσωμάτωση συστήματος έξυπνης συνταγογράφησης στο DataLife

Presc IT

09/03/2023

Στο DataLife ενσωματώθηκε το σύστημα έξυπνης συνταγογράφησης που είναι αποτέλεσμα του καινοτόμου ερευνητικού έργου PrescIT.

Το 2020 καλέσαμε το θεραπευτήριο Ασκληπιός, το οποίο μας εμπιστεύεται εδώ και 13 χρόνια, να συμμετέχει στο έργο για να σχεδιάσουμε από κοινού το ένα σύστημα έξυπνης συνταγογράφησης φαρμάκων. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. ανέπτυξαν το σύστημα, το ενσωμάτωσαν στο περιβάλλον χρήσης του DataLife HIS και το παρέδωσαν προς αξιολόγηση στην κλινική. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής χρήσης στον Ασκληπιό ήταν ιδιαίτερα θετικά και συνέβαλαν στην περαιτέρω βελτίωση του συστήματος.

Το ερευνητικό έργο PrescIT αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον κλάδο της ψηφιακής υγείας, καθώς βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ενισχύει την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων και προλαμβάνει την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων. Οι υποδείξεις και συστάσεις που παρέχει το σύστημα λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό κάθε ασθενούς, επιταχύνοντας τη διαδικασία επιλογής φαρμακευτικής αγωγής από τον θεράποντα ιατρό. Τέλος, χάρη στις διεπαφές διαλειτουργικότητας που διαθέτει, το PrescIT μπορεί να συνδεθεί με προγράμματα συνταγογράφησης ή ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τρίτων κατασκευαστών εύκολα και γρήγορα.

Διαβάστε περισσότερα