Νέα έκδοση 2.8: Απομακρυσμένη πρόσβαση συγγενών στα δεδομένα υγείας του ασθενούς

Νέα έκδοση 2.8

26/04/2024

Το DataLife HIS εξελίσσεται συνεχώς, προσφέροντας επαναστατικές και καινοτόμες λύσεις. Με την απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας, ο ασθενής μπορεί να ανατρέξει στις ιατρικές πληροφορίες που τον αφορούν, ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε μέσω διαδικτύου. Η ίδια λειτουργία αφορά, φυσικά, και τον συγγενή, τον κηδεμόνα ή τον φροντιστή του ασθενούς, ο οποίος διαθέτει έναν μοναδικό κωδικό και συνδέεται σε ειδική, ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα για να δει τα δεδομένα. Εκεί, μπορεί να ανατρέξει σε συγκεκριμένες ιατρικές πληροφορίες, οι οποίες ορίζονται από τον φορέα υγείας. Τα δεδομένα ανανεώνονται διαρκώς με κάθε αλλαγή που πραγματοποιούν οι ιατροί και νοσηλευτές στον φάκελο υγείας του DataLife HIS.

Οφέλη της απομακρυσμένης πρόσβασης

  1. Ενίσχυση της υποστήριξης: Οι συγγενείς μπορούν να παρακολουθούν στενά την πρόοδο και την υγεία του ασθενούς και να συμβάλουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ιατρικές οδηγίες.
  2. Άμεση ενημέρωση: Ο ασθενής και φροντιστές του είναι καλύτερα ενημερωμένοι για την κατάσταση της υγείας του και τις ιατρικές πράξεις που έχουν γίνει.
  3. Εξοικονόμηση χρόνου: Ο ασθενής ή ο συγγενής δεν χρειάζεται να μεταβεί στη μονάδα υγείας ή να καλέσει για να λάβει ενημέρωση ή για να πάρει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα online.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση του ασθενούς στα δεδομένα υγείας του ανοίγει νέους ορίζοντες στην υγειονομική φροντίδα. Η συνεργασία μεταξύ ασθενών, ιατρικής ομάδας και φορέων υγείας διαμορφώνει ένα σύστημα υγείας πιο ασφαλές, πιο αποτελεσματικό και προσβάσιμο για όλους.